skip to Main Content

Vacature groepsleerkracht 6-7-8 (0,6 wtf) Daltonschool Helen Parkhurst

Wie zijn we?

Daltonschool Helen Parkhurst is een school waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Waar ruimte is om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en waar een goede mix tussen zelfstandigheid en samenwerking is. Waar leerlingen en leerkrachten op een prettige manier samen het leven leren.

Iedere ochtend wordt op niveau gewerkt aan de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen op de leerpleinen. Rust, effectiviteit, structuur zijn hierin essentieel. ’s Middags en op woensdag gaan leerlingen op zoek naar hun talenten. Trots, eigen onderzoek, zelfstandig werk en ruimte om te groeien staan hierin centraal.

Wat zoeken we?

Een leerkracht voor groep 6-7-8 die:

  • Ervaring heeft in het werken in een bovenbouwgroep;
  • In staat is om zelfstandig te kunnen opereren in een bovenbouw groep, maar daarnaast ook de samenwerking zoekt met de bovenbouwcollega’s van de andere thuisgroepen 6-7-8;
  • Die een meerwaarde kan bieden in het bouwoverleg van de groepen 6-7-8;
  • Een professionele werkhouding heeft;
  • Enthousiast wordt van werken in een thuisgroep 6-7-8 waar vooral aandacht is voor zelfstandigheid, samenwerking en onderzoekend leren via IPC;
  • Enthousiast wordt van het werken op het rekenplein 6-7-8 in de ochtend waar volgens een rooster de groepen 6, 7 en 8 instructie krijgen. (De andere vakgebieden worden door andere leerpleinleerkrachten gedaan)

Wat bieden we?

  • Een dienstverband o.b.v. vervanging tot midden/eind mei 2021 van 3 dagen op maandag, dinsdag en woensdag;
  • Een goede werksfeer;
  • Collega’s die samen met jou vorm geven aan het werken in de thuisgroepen en op de leerpleinen;
  • Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór  8 november 2020 naar annelie.demeulenaere@xpectprimair.nl

Meer informatie over deze vacature?

Annelie De Meulenaere
directeur Daltonschool Helen Parkhurst

013-5702109 of 06-20416877

De gesprekken vinden maandag 9 november 2020 plaats.

Meer informatie over de school?
www.helen-parkhurst.nl

PDF vacature
Back To Top