skip to Main Content

Vacature directeur basisschool De Alm

Wie zijn we?

Basisschool de Alm is een echte buurtschool met ca 180 leerlingen in de wijk Groenewoud die erg divers is. Het onderwijs op basisschool de Alm is gefundeerd op 4 pijlers. Deze pijlers zorgen voor een stabiele basis waarin elke kind gekend, geliefd en gezien wordt. Pijler 1 is veiligheid. Kinderen moeten zich veilig voelen om tot leren te kunnen komen. Pijler 2 is goede didactiek en goede pedagogiek. Wij zijn voortdurend in beweging om passend onderwijs voor onze leerlingen vorm te geven. Pijler 3 is rekenen en taal centraal. Pijler 4 is breed partnerschap. Wij trachten de driehoek thuis, wijk en school te verkleinen en willen samen met ouders en partners in de wijk met elkaar samen werken zodat de verschillen voor kinderen minder groot zijn.

Wat zoeken we?

  • Een integraal schoolleider met de focus op verbindend leiderschap die samen met het team verder inhoud kan geven aan de schoolontwikkeling die ingezet is, duidelijke kaders uitzet en daarbinnen het team ruimte en vertrouwen geeft
  • Een ondernemende en communicatieve schoolleider die zichtbaar en aanspreekbaar is en de school goed op de kaart kan zetten
  • Een daadkrachtig schoolleider die weet wat nodig is om onderwijskwaliteit te blijven leveren en hierbij het beste uit het team kan halen
  • Academisch werk- en denkniveau

Wat bieden we

  • Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met de intentie deze aansluitend om te zetten in een vast dienstverband
  • Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte
  • Lid van het leidinggevend team van Xpect Primair, waar eigenaarschap, samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan

Geïnteresseerd?

Stuur dan een motivatiebrief en CV uiterlijk 8 april 2021 naar astrid.plagmeijer@xpectprimair.nl

Meer informatie over deze vacature?
Astrid Plagmeijer, Directeur Onderwijskwaliteit & Ontwikkeling, 013-4648230 of 06-41762265

Meer informatie over de school?
www.dealm.net

De gesprekken vinden plaats op 12 en/of 13 april 2021.

PDF vacature
Back To Top