skip to Main Content

Vacature per 1 augustus bij basisschool De Borne Gespecialiseerde leerkracht of pedagoog voor onze ‘Huiskamer’ (0,8-1,0 wtf)

Wie zijn we?

Basisschool de Borne, met ruim 400 leerlingen, staat in de wijk De Blaak. Een team van 37 medewerkers werkt vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, open en onderzoekende houding, flexibiliteit, samenwerking en ambitie. We streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit en houden daarbij rekening met persoonlijke kwaliteiten en talenten. Ons doel is om de voorwaarden te realiseren, kinderen de ruimte te geven en te stimuleren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Vanuit voortdurende innovatie blijven we anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke context waarin de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

Wat zoeken we?

Een bevlogen, ervaren en enthousiaste collega die

 • Ervaring heeft met het werken met kinderen in het autistisch spectrum en/of kinderen met aandachts- en prikkelverwerkingsproblemen;
 • Didactisch maar vooral pedagogisch goed onderlegd is; opgeleid als leerkracht of HBO pedagogiek;
 • Een pedagogisch plan kan opstellen;
 • Communicatief sterk is en de verbinding zoekt met het huidige team en ouders van de leerlingen die gebruik maken van onze Huiskamer;
 • Observaties kan maken om zodoende de hulpvraag van de leerling in beeld te brengen en daar in overleg met de intern begeleiders een handelingsplan voor kan maken;
 • Samen met de intern begeleiders zorg kan dragen voor de leerlingen van de Huiskamer;
 • Samen met de intern begeleiders het strategisch beleid omtrent de leerlingen van de Huiskamer in onderwijs kan bedenken en uitvoeren;
 • (Op termijn) breder kan kijken dan de eigen school.

Wat bieden we?

 • Een tijdelijk dienstverband voor
  één pilotjaar van de Huiskamer;
 • Een goede werksfeer in een fijn en open team;
 • Een school die denkt in mogelijkheden;
 • Een school waar ruimte is om dromen over toekomstig onderwijs te onderzoeken;
 • Samenwerking binnen het ondersteuningsteam van onze school en waar nodig met de netwerken van Xpect Primair;
 • Samenwerking in het kader van “In de wijk gebeurt het”;
 • Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 1 maart 2021 naar norman.delangen@xpectprimair.nl 

Meer informatie over deze vacature?

Norman de Langen
Directeur de Borne
013-4675632 of 06-13706194

https://www.basisschooldeborne.nl/

PDF vacature
Back To Top