skip to Main Content

Vacature voor Tilburg Zuid: Jonge kind-specialist met taalexpertise (0,5 wtf)

Wie zijn we?

Door middel van een samenwerking van Opmaat Groep, Stichting Xpect Primair, Biezonderwijs en OC Leijpark
willen we in Tilburg Zuid een school-voorbereidende aanpak voor kinderen van 3-4 jaar in de wijk gaan
aanbieden. Het doel van deze aanpak is om leerlingen op een pro-actieve en preventieve werkwijze een
kansrijkere start te bieden, met een extra impuls op taal- en/of sociale ontwikkeling.
Deze voorziening is een aanvulling op de opvang/het onderwijs dat deze kinderen al krijgen. De kinderen
komen van reguliere basisscholen en bijbehorende opvanglocaties uit de wijk Tilburg Zuid.
We gaan uit van ongeveer 10 kinderen per locatie. Dit zijn leerlingen die in de COVID periode weinig of geen
peuteropvang hebben gehad en/of weinig in beeld zijn geweest.

We gaan werken met twee locaties in Tilburg Zuid. Op beide locaties krijgen de kinderen twee ochtenden
aanbod. Het vijfde dagdeel betreft voorbereiding, overleg met leerkrachten, ouders en externen.

Wat zoeken we?

Een daadkrachtige jonge Kind-specialist die:

 • Kennis, ervaring en affiniteit heeft met deze doelgroep .
 • Expertise heeft op het gebied van taalontwikkeling en bij voorkeur ook op het gebied van de
  sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Een echte kartrekker is; van jou wordt verwacht dat je zelfstandig deze groep op gaat zetten, vorm
  gaat geven en uit gaat voeren.
 • Afstemt met alle betrokkenen, zoals IB’ers, leerkrachten, de kinderopvang, wijkpartners, ouders en
 • Nieuwsgierig is en buiten de comfortzone durft te stappen.
 • Actief bijdraagt aan de ontwikkeling van deze leerlingen op de verschillende scholen.
 • Samen met ouders en thuisschool verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van deze
 • Iemand die, bij voorkeur, kan starten na de meivakantie.

Wat bieden we?

 • Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast; ons doel is de werkwijze door te trekken na het
  beëindigen van het toekennen van NPO-gelden.
 • Veel ruimte en vrijheid om onderwijs te maken/ontwikkelen, waarbij de lat hoog ligt.
 • Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 21 maart 2023 naar karlijn.dankers@xpectprimair.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 13.

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Karlijn Dankers (Directeur Basisschool De Alm, tel. 06-47424933) of
Petra van Oosterhout (Begeleider Passend Onderwijs, tel. 06-20408280).

 

PDF vacature
Back To Top