Xpect Primair biedt medewerkers extra zorgverlof en rouwverlof

maart 02, 2018

De medewerkers van Xpect Primair krijgen de mogelijkheid om het betaald zorgverlof te verlengen of te kiezen voor Zorgverlof-plus of Rouwverlof met behoud van 70% van het salaris.

Kort na de invoering van het geboorteverlof voor partners, gaan we onze werknemers nu ook tegemoet te komen in andere vormen van verlof. Veel medewerkers krijgen op enig moment in hun leven te maken met een situatie waarin ze moeten zorgen voor hun partner, kind of ouder. Vaak biedt het reguliere zorgverlof voldoende ruimte om dit te doen maar soms duurt de zorg langer. Denk hierbij aan het verzorgen van een kind als dat ernstig of langdurig ziek is of aan palliatieve zorg voor ouders of partner. In die situaties lukt het niet altijd om werk en zorg op een dusdanige manier te combineren dat je in balans blijft en beide taken goed kunt blijven uitvoeren. Het  onbetaald zorgverlof dat voor deze situaties bestaat, is om financiële redenen niet altijd mogelijk. Medewerkers melden zich dan soms ziek. Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze werk en zorg niet meer gecombineerd krijgen en geen andere oplossing zien of omdat de situatie zoveel spanningen oplevert dat medewerkers zelf ook dreigen uit te vallen.

We zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheid om betaald verlof op te kunnen nemen en tijdelijk minder of niet te werken in veel gevallen een oplossing kan zijn die goed is voor het welzijn van onze medewerkers en uitval kan voorkomen.

Met het Rouwverlof krijgen medewerkers de mogelijkheid om bij het overlijden van ouders, partner of kind te rouwen naar behoefte. Voor sommige medewerkers is het een welkome afleiding om kort na het overlijden van een dierbare hun werk weer op te pakken maar voor anderen is werken op dat moment een te grote belasting. We willen hiermee voorkomen dat rouw wordt bestempeld als ziekte en iedereen de tijd en ruimte geven die hij of zij nodig heeft.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft onlangs met het nieuwe beleid ingestemd.

 

 

 

Comments are closed.